Mając na uwadze rosnące potrzeby świadczenia pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, a także fakt, iż coraz częściej osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych uzyskują diagnozę uzależnień mieszanych, tj. zarówno od alkoholu, jak i narkotyków, Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej postanawia rozszerzyć ofertę pomocy kierowanej do osób uzależnionych i w okresie od 1. lipca do 31. grudnia 2018 r. na terenie Hostelu „Drugi Dom” uruchamia program pilotażowy pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków „Trzeźwe jutro”.

  Oznacza to, że od 01. lipca br. o bezpłatny pobyt w Hostelu „Drugi Dom” przy ul. Botanicznej 2 w Poznaniu mogą starać się nie tylko osoby uzależnione od alkoholu, ale także osoby uzależnione od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego/ostatniego zameldowania w Poznaniu i zaświadczenie o ukończeniu terapii uzależnień w ośrodku leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych.

          Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Hostelu "Drugi Dom": nr telefonu: (61) 841 10 12