hostel interwencji kryzysowejWojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Poznaniu w roku 1992 utworzył stacjonarną pomoc dla klientów ośrodków pomocy społecznej województwa poznańskiego, którzy znaleźli się nagle w trudnej sytuacji życiowej, niemożliwej do rozwiązania w środowisku zamieszkania. Było to pierwsze w Polsce, innowacyjne rozwiązanie w obszarze pomocy społecznej. Po reformie administracyjnej państwa Dom stał się jednostką organizacyjną Miasta Poznania.

W 2002 roku Dom Pomocy Społecznej Interwencji Kryzysowej poszerzył zakres działania o Punkt Interwencji Kryzysowej, Telefon Zaufania i nowo wybudowany Hostel Interwencji Kryzysowej.

plac zabaw ośrodka wsparcia przemocy w rodzinieW 2005 roku z inicjatywy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania w miejsce Domu utworzono Miejskie Centum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu (na mocy uchwały nr LXXI/752/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 07 czerwca 2005 r).

Po raz kolejny rozszerzając działalność w 2005 roku, we wrześniu, oddano do użytku dwa mieszkania integracji środowiskowej (o statusie mieszkań chronionych).

W roku 2007 został utworzony Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W styczniu 2011 roku Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej rozszerzyło swoją działalność o Ośrodek Interwencji Kryzysowej mający siedzibę w Poznaniu przy ul. Botanicznej.