Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest przeznaczony do krótkotrwałego schronienia dla osób (mieszkańców województwa wielkopolskiego), doznających przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Oferuje warunki do odbudowania poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości oraz wzmacnia podjęte próby reorganizacji życia.

Ośrodek realizuje indywidualny program wsparcia poprzez:

budynek specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

  • udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej oraz poradnictwa prawnego
  • prowadzenie grup wsparcia
  • opracowanie diagnozy problemu i indywidualnego planu pomocy
  • prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie
  • konsultacje wychowawcze

Ośrodek oferuje do dyspozycji mieszkańców:

wnętreze specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

  • pokoje jedno, dwu lub wieloosobowe
  • kuchnie do wspólnego użytku, świetlicę i pokój zabaw dla dzieci, pokój do nauki, pralnię, suszarnię

Siedziba: ul. Dolne Chyby 10

60-480 Poznań

tel. 061 814 22 71