Mieszkania Integracji Środowiskowej stanowią formę pomocy dla byłych klientów Hostelu Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, które przeszły pozytywnie terapię, posiadają własne, stałe źródło utrzymania i są na liście osób z prawem do lokalu socjalnego z zasobów komunalnych Miasta Poznania.

Pobyt w mieszkaniach jest odpłatny, a czas pobytu nie może przekroczyć 2 lat. Podmiot prowadzący zawiera z mieszkańcem kontrakt, w którym określa się warunki pobytu.