Telefon Niebieska Linia

Telefon Niebieska LINIA to poznański telefon dla:

  • osób doznających przemocy w rodzinie,
  • osób stosujących przemoc wobec bliskich,
  • świadków przemocy domowej.

Zadaniem telefonu Niebieska LINIA jest:

  • informowanie o lokalnych instytucjach dla osób mających kontakt z przemocą domową,
  • motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy
  • udzielania wsparcia osobom dzwoniącym,
  • edukacja w zakresie zjawiska przemocy wobec dorosłych jak też dzieci,
  • niebieska linia jest telefonem anonimowym, dzwoniący nie mają obowiązku podawać swoich danych, a konsultanci nie mogą się tego domagać, przeprowadzenie interwencji w innych instytucjach – zawiadomienie policji może się odbyć wyłącznie na wyraźne żądanie dzwoniącego

 

Telefon Niebieska Linia

618 141717

Czynny całodobowo we wszystkie dni tygodnia